Ćwiczenia z języka angielskiego

Klasa 4


Klasa 4 kwiecień 2020

Unit 4_V+G
Unit 4_V

Klasa 4 inne

Unit 1
Unit 1A
Unit 1B
Memo 1
Memo 2
Memo 3
Unit 2 gramatyka 1
Unit 2 gramatyka 2
Unit 2 gramatyka 3
Unit 2 gramatyka 4
Unit 2 słownictwo 1

Klasa 4 do konkursu

Słownictwo
Gramatyka
Słownictwo2
Jesień słownictwo

Klasa 4 - konkurs wiosna

Wiosna

Klasa 4 - Unit 4

Grammar
Vocabulary

Klasa 4 - Unit 6

Vocabulary
Grammar_easy level
Grammar 1
Grammar 2

Słuchanie

listening 1
listening 2
listening 3

Klasa 5

Ćwiczenia - maj 2020

Present continuous_ćwiczenia do kartkówki_1
Present continuous_ćwiczenia do kartkówki_2

Ćwiczenia - marzec 2020

VERBS (czasowniki)/ ADJECTIVES (przymiotniki)
ADJECTIVES
Stopniowanie
ADJECTIVES - Hangman
Present Simple
Present simple negative- verbs
A day in my life (Verbs)
Daily routine (Star Wars)
Famous buildings
Simple questions
DAILY ROUTINE- różne

Klasa 5 - rok 2016

Gramatyka
Hangman
Memo 1
Memo 2
Gramatyka klasa 4

Klasa 5 do konkursu

Gramatyka
Jesień słownictwo 1
Jesień gramatyka 1
Jesień słownictwo 2
Jesień słownictwo 3
Jesień gramatyka2

Klasa 5 - konkurs wiosna

Wiosna

Klasa 5 - testy

Przymiotniki
Funkcje językowe
Gramatyka
PS/PC

Klasa 5 Unit 5

Hangman_Unit 5
Verbs/adjectives
Adjectives
Stopniowanie

Klasa 6

maj 2020

Past Simple cwiczenia

inne

Gramatyka 1
Gramatyka 2
Gramatyka 3Z
Gramatyka_Unit7
Gramatyka_Unit8a
Gramatyka_Unit8b
Vocabulary_8a
Vocabulary_8b
Milionare_1
Capitals
FamousBuildings
Policzalne-Niepoliczalne
Regularne-Nieregularne

Klasa 6 do konkursu

Gramatyka 1
Gramatyka 2
Gramatyka słownictwo
Jesień słownictwo

Klasa 6 kompetencje

Słownictwo
Gramatyka
Funkcje językowe
Vocabulary 1
Vocabulary 2

Słuchanie

listening 1
listening 2
listening 3
listening 4

Klasa 6 słownictwo

Vocabulary unit 1 i 2
Vocabulary unit 3 i 4

Klasa 6 gramatyka

Present Continuous/ Present Simple
Past Simple
Countable&Uncountable
PS&PC&PS & inne

Klasa 8

Ćwiczenia - marzec 2020

Zestaw 3

listening 9
listening 10
listening 11
listening 12

Zestaw 4

listening 13
listening 14
listening 15
listening 16

Zestaw 5

listening 17
listening 18
listening 19
listening 20
listening 21

Inne słuchania

listening 4
listening 5
listening 6
listening 10
listening 11
listening 12
listening 33
listening 34
listening 35

Szymon

listening 4
listening 7
listening 8
listening 13
listening 14
listening 15

Matura

test 1
Michał 1
Gramatyka 1
Gramatyka 2

Słuchanie

listening 1

Staś

test 1
Staś 2

Gramatyka

Present Simple and Present Continuous 1
Present Simple and Present Continuous 2

Słownictwo

Personality

WW

Lesson 1 a
Lesson 1 b
Lesson 2 a
Lesson 2 b